Художник – изящни изкуства

Живопис

Живопис

Ниво: трета степен

Професионално направление: Изящни изкуства, код 211

Стенопис

Стенопис

Ниво: трета степен

Професионално направление: Изящни изкуства, код 211

Графика

Графика

Ниво: трета степен

Професионално направление: Изящни изкуства, код 211

Илюстрация и оформление на книгата

Илюстрация и оформление на книгата

Ниво: трета степен

Професионално направление: Изящни изкуства, код 211