Професионално обучение

Цялостно обучение по специалност, като получаваш свидетелство за професионална квалификация

Опазване на околната среда

Обществена сигурност и безопасност