Средно ниво

Модул С1

Модул С1

Ниво: Междинен

Разпознаване на собствените нужди от дигитално съдържание и информация, стратегии за търсене в Интернет, познаване на специализирани системи за търсене и достъп до информация в Интернет.

Модул С2

Модул С2

Ниво: Междинен

Разпознаване и използване на различни технологии за комуникация при изпълнение на конкретни задачи, използване на дигиталните технологии и инструменти за общуване и сътрудничество.

Модул С3

Модул С3

Ниво: Междинен

Разработване, интегриране и преработване на дигитално съдържание.

Модул С4

Модул С4

Ниво: Междинен

Защита на устройства, на личните данни и поверителност, на здравето и благосъстоянието и на околната среда

Модул С5

Модул С5

Ниво: Междинен

Решаване на технически проблеми, Идентифициране на нуждите и технологични решения, Креативно използване на дигиталните технологии, Идентифициране на пропуски в дигиталната компетентност