Каталог на курсовете

BPS платформа включва различни по вид курсове за професионална квалификация.

Модул С5

Модул С5

Ниво: Междинен

Решаване на технически проблеми, Идентифициране на нуждите и технологични решения, Креативно използване на дигиталните технологии, Идентифициране на пропуски в дигиталната компетентност

Модул С4

Модул С4

Ниво: Междинен

Защита на устройства, на личните данни и поверителност, на здравето и благосъстоянието и на околната среда

Модул С3

Модул С3

Ниво: Междинен

Разработване, интегриране и преработване на дигитално съдържание.

Модул С2

Модул С2

Ниво: Междинен

Разпознаване и използване на различни технологии за комуникация при изпълнение на конкретни задачи, използване на дигиталните технологии и инструменти за общуване и сътрудничество.

Модул С1

Модул С1

Ниво: Междинен

Разпознаване на собствените нужди от дигитално съдържание и информация, стратегии за търсене в Интернет, познаване на специализирани системи за търсене и достъп до информация в Интернет.

Модул Б6

Модул Б6

Ниво: Начинаещи

Електронни услуги в Република България

Модул Б5

Модул Б5

Ниво: Начинаещи

Разбиране на основните технологични проблеми на дигитални устройства и програми

Модул Б4

Модул Б4

Ниво: Начинаещи

Защита на устройства

Модул Б3

Модул Б3

Ниво: Начинаещи

Разработване на дигитално съдържание

Модул Б2

Модул Б2

Ниво: Начинаещи

Взаимодействие чрез дигитални технологии

Модул Б1

Модул Б1

Ниво: Начинаещи

Настоящата тема ще Ви научи как да използва Интернет като източник на информация и средство за намиране на работа, да познавате подходите за търсене на информация и дигитално съдържание в Интернет

Застрахователно и осигурително дело

Застрахователно и осигурително дело

Ниво: трета степен

Професионално направление: Финанси, банково и застрахователно дело, код 343

Банково дело

Банково дело

Ниво: трета степен

Професионално направление: Финанси, банково и застрахователно дело, код 343

Маркетингови проучвания

Маркетингови проучвания

Ниво: втора степен

Професионално направление: Маркетинг и реклама, код 342

Търговия на едро и дребно

Търговия на едро и дребно

Ниво: трета степен

Професионално направление: Търговия на едро и дребно, код 341