За нас

Платформата https://bpsplatform.com/bg/ е създадена с цел да подпомага учебните институции в системата на образованието и професионалното обучение, както и да предоставя полезни инструменти за обучаемите, лекторите, преподавателите и всички заинтересовани лица, които се стремят непрекъснато да подобряват своята компетентност, квалификация и развитие.

Нашата цел е да предложим качествено професионално обучение, което да отговаря на нуждите и интересите на индивидуалните лица, обществото, образователните и обучаващите институции, работодателите и синдикатите.

Нашата мисия е да подкрепяме обучението и професионалното развитие на различни групи, включително безработни лица и служители, които искат да повишат квалификацията си. Стремим се също така да подпомагаме гражданите в постигането на личностно развитие и квалификация, които съответстват на нуждите на пазара на труда и развитието на българската икономика.

Осъзнавайки отговорността и важността на нашите дейности, ние се фокусираме върху перспективни и търсени професионални области, професии и специализации, които са от ключово значение за бъдещето на икономиката.

Опитът на нашия екип, натрупан през годините чрез работата с обучение, квалификация и преквалификация на младежи и възрастни, е основата на потенциала на настоящата платформа. Той ни вдъхновява да продължим да предоставяме ценни образователни ресурси и възможности за развитие на всички, които се стремят към постижение на своите цели и амбиции в професионалната сфера.