Партньори

Център за Професионално Обучение НИКСЕА

Център за Професионално Обучение НИКСЕА

Кой сме ние?

 • Ние сме иновативен образователен център, съсредоточен върху развитието на уменията и компетенциите на хората в различни области.
 • Екип от отдадени и ангажирани професионалисти, готови да предоставят качествено обучение и вдъхновение за постигане на целите на обучаваните.

Нашият опит

 • Разполагаме с богат опит в областта на образованието и обучението.
 • Използваме иновативни подходи и персонализирани програми.
 • Нашите квалифицирани инструктори предлагат актуални знания и практически умения.

Нашата мисия

 • Стремим се към създаване на образователна среда, която вдъхновява учениците да постигнат своите цели в кариерата и личностното си развитие
 • Подготовяме обучаващите се с технически, креативни и лидерски умения за успешно превъзмогване на предизвикателствата в съвременния свят;
 • Предлагаме разнообразни образователни програми, които отговарят на нуждите и интересите на курсистите;
 • Използваме иновативни методи и технологии, за да се осигури интерактивно и ангажиращо обучение;
 • Предоставяме програми и курсове за преквалификация, специализация и повишаване на квалификацията на работещите професионалисти;
 • Силно вярваме в значението на постоянното учене и развитие като ключ към успеха в личния и професионален живот;

С Център за Професионално Обучение НИКСЕА, разкрийте своя потенциал и се подгответе за бъдещето!

ЕГ Консулт ООД

ЕГ Консулт ООД

„ЕГ Консулт” ООД е създадено през 2008 г. и регистрирано по Търговския закон с основен предмет на дейност: професионално обучение, квалификация и преквалификация на младежи и възрастни лица, услуги в сферата на образованието, консултиране и посредничество при търсене и намиране на работа.

Център за професионално обучение към „Ег Консулт” ООД е лицензиран със Заповед на Председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) от 26.03.2009 г., с номер на лицензия 200812740.

Към 2023 година, броят на обучените лица е повече от 14 000, а лицензираните специалности са 113, обхващащи всички професионални направления.

„Център за обучение Интерсистем“ ООД

„Център за обучение Интерсистем“ ООД

„Център за обучение Интерсистем“ ООД е дружество с повече от 15 години опит на нашия пазар. Основният предмет на дейност на компанията е обучение, консултантски услуги, управление и развитие на проекти, изследвания и анализи.

Дейността ни е насочена в следните области:

 • Професионално обучение
 • Езиково обучение
 • Корпоративно обучение
 • Специализирани курсове и семинари
 • Обучение в чужбина
 • Образование в чужбина
 • Подготовка за кандидатстване в чужбина
 • Работа по европейски програми и проекти
 • Корпоративни услуги - организиране на бизнес пътувания, срещи, семинари, конференции, изложения, събития
 • Обучение за лидери, за екипи, за обучители
 • Дейности за насърчаване на предприемачеството и стартиране на собствен бизнес

Център за професионално обучение към „Център за обучение Интерсистем“ ООД е лицензиран със Заповед на Председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) от 16.04.2015 г., с номер на лицензия 2015121208. През обученията ни са преминали повече от 5 000 човека, като лицензираните ни специалности са 55.