Част от професия

Удостоверение свързано с придобиване на професионална обучение по предмет / част от професия.