Общи условия

Общи условия

Общи Условия за ползване на платформата BPS

Добре дошли в платформата BPS Platform (https://bpsplatform.com/bg/) - платформа, създадена в подкрепа на образователните институции, учащите, преподавателите, учителите и учещите се през целия живот в системата на образованието и професионалното обучение.

Получавайки достъп и използвайки нашата платформа, Вие се съгласявате да спазвате настоящите Общи условия. Ако не сте съгласни с която и да е част от тези условия, моля, въздържайте се от използването на нашата платформа.

1. Цел и мисия

1.1. Целта на платформата BPS е да предоставя качествено професионално обучение и образователни ресурси, съобразени с нуждите и интересите на отделните лица, образователните институции, работодателите и обществото като цяло.

1.2. Нашата мисия е да допринесем за обучението и професионалната квалификация на безработни лица, служители, които искат да повишат квалификацията си, и граждани, стремящи се към личностно усъвършенстване, съобразено с изискванията на пазара на труда и конкурентоспособността на българската икономика.

1.3. Приоритизираме перспективни и търсени професионални направления, професии и специалности, които са от решаващо значение за бъдещото развитие на икономиката.

2. Опит и експертиза

2.1. Основата на потенциала на платформата BPS се крие в богатия опит и експертиза на нашите собственици и служители. Ние сме натрупали дългогодишен опит в програми за обучение, квалификация и преквалификация на младежи и възрастни.

3. Отговорности на потребителя

3.1. Потребителите на платформата BPS са отговорни за точността и законността на информацията, която предоставят, и за действията си в платформата.

3.2. Потребителите се съгласяват да не участват в дейности, които могат да нарушат функционирането на платформата или да нарушат правата на други потребители или трети страни.

 

4. Права на интелектуална собственост

4.1. Цялото съдържание, включително, но не само, текст, графики, лога, изображения, видеоклипове и софтуер, налично в Платформата на BPS, е собственост на Платформата на BPS или на нейните лицензодатели и е защитено от законите за авторското право.

4.2. Потребителите нямат право да възпроизвеждат, разпространяват, променят или използват каквото и да е съдържание от BPS Platform без предварителното писмено съгласие на BPS Platform.

 

5. Ограничаване на отговорността

5.1. BPS Platform се стреми да гарантира точността и надеждността на информацията, предоставена на платформата, но не дава никакви гаранции или изявления относно пълнотата, точността или надеждността на тази информация.

5.2. BPS Platform не носи отговорност за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или последващи щети, произтичащи от или по какъвто и да било начин свързани с използването или невъзможността за използване на платформата.

6. Изменения

6.1. Платформата BPS си запазва правото да изменя или допълва настоящите Общи условия по всяко време без предварително уведомление. Продължаването на използването на платформата след измененията на условията означава приемане на тези изменения.

Използвайки платформата BPS, Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни да бъдете обвързани с настоящите Общи условия. Ако имате някакви въпроси или притеснения относно тези условия, моля, свържете се с нас на адрес [имейл адрес за връзка].