Графичен дизайн

Графичен дизайн

Професионално направление: Аудио-визуални изкуства и техники, производство на медийни продукти, код 213

Създадено от: Анелия Дудинова

Ниво: трета степен

Нямате активен абонамент до този курс! Моля свържете се с нас, за да допълнителна информация как може да учасвате в този курс.

Купи 50,00 €

Подробности за курса

Професионално направление: Аудио-визуални изкуства и техники, производство на медийни продукти, код 213
Професия: Графичен дизайнер, код 213070
Специалност: Графичен дизайн, код 2130701
Степен на професионалната квалификация: трета

Общ брой часове: 960
Брой часове по теория: 470
Брой часове по практика: 490

Държавен изпит по теория и практика
Форми на обучение: дневна
Минимално входящо образователно равнище: завършено средно образование

СъдържаниеТози курс включва

  • 960 часa
  • Достъп през цялото време
  • Достъп от мобилни устройства и компютър