Илюстрация и оформление на книгата

Илюстрация и оформление на книгата

Професионално направление: Изящни изкуства, код 211

Създадено от: Анелия Дудинова

Ниво: трета степен

Нямате активен абонамент до този курс! Моля свържете се с нас, за да допълнителна информация как може да учасвате в този курс.

Купи 50,00 €

Подробности за курса

Професионално направление: Изящни изкуства, код 211
Професия: Художник – изящни изкуства, код 211010
Специалност: Илюстрация и оформление на книгата, код 2110111
Степен на професионалната квалификация: трета
Общ брой часове: 960
Брой часове по теория: 470
Брой часове по практика: 490

Държавен изпит по теория и практика
Форми на обучение: дневна
Минимално входящо образователно равнище: завършено средно образование

Учебен план

СъдържаниеТози курс включва

  • 960 часa
  • 1 Лекции
  • Достъп през цялото време
  • Достъп от мобилни устройства и компютър