Базово ниво

Модул Б1

Модул Б1

Ниво: Начинаещи

Настоящата тема ще Ви научи как да използва Интернет като източник на информация и средство за намиране на работа, да познавате подходите за търсене на информация и дигитално съдържание в Интернет

Модул Б2

Модул Б2

Ниво: Начинаещи

Взаимодействие чрез дигитални технологии

Модул Б3

Модул Б3

Ниво: Начинаещи

Разработване на дигитално съдържание

Модул Б4

Модул Б4

Ниво: Начинаещи

Защита на устройства

Модул Б5

Модул Б5

Ниво: Начинаещи

Разбиране на основните технологични проблеми на дигитални устройства и програми

Модул Б6

Модул Б6

Ниво: Начинаещи

Електронни услуги в Република България