Финансист

Банково дело

Банково дело

Ниво: трета степен

Професионално направление: Финанси, банково и застрахователно дело, код 343

Застрахователно и осигурително дело

Застрахователно и осигурително дело

Ниво: трета степен

Професионално направление: Финанси, банково и застрахователно дело, код 343