Художник – приложни изкуства

Иконопис

Иконопис

Ниво: трета степен

Професионално направление: Приложни изкуства и занаяти, код 215