ОРЕНДА МЕДИЯ СЪРВИСИС ЕООД предлага обучения с ваучери по програма „Развитие на човешките ресурси“ - "БАЗОВО НИВО"

Програма за обучение "БАЗОВО НИВО"на общи дигитални умения в съответствие с европейската рамка за дигитална компетентност (нива 1-2 от DigComp 2.1) и Допълнителен модул за обучение за публични дигитални услуги. Това е уникална възможност БЕЗПЛАТНО да придобиете дигитални умения в съответствие с Европейската норма (DigComp). 

Какъв е фокусът на програмата?

Основен фокус на обучението е овладяване на базови знания, умения и нагласи за използване на дигитални технологии, изграждане на базови дигитални компетентности и приложението им в различни предметни области. Темите в допълнителния модул са насочени към изграждане на умения за използване на основни публични дигитални услуги в Република България.  

Кой може да се запише за обучението?

Всяко лице, заето по трудово или служебно правоотношение.

Каква е формата на обученията?

Предлага се дистанционна форма на обучение. Участниците може да се подготвят самостоятелно с 24/7 достъп до учебните материали на платформата ни.  

Каква е продължителността на обучението?

За Общи дигитални умения (нива 1 и 2 от DigComp 2.1.) са предвидени 45 учебни часа. Допълнителният модул за обучение за публични дигитални услуги е в рамките на 10 учебни часа. Общо за базово ниво – 55 учебни часа, разпределени в няколко дни по предварително обявен график.

Колко човека се обучават в една група?

Броят на лицата, включени в една група, е минимум 16 и максимум 20 човека.
За всяко ниво на дигитална компетентност могат да се сформират различен брой групи.
*Ако желаете да включите 20 Ваши служители в една група в дистанционна форма на обучение, препоръчително е да се свържете с нас преди подаване на заявленията за получаване на ваучер.

Как завършва обучението?

Участниците в обучението се явяват на заключителен изпит, който се провежда по електронен път в електронния сертификационен модул на Единния сертификационен център. Всеки, който е присъствал минимум 80% от предвидения хорариум часове има право да се яви на изпит. Обучаемият може да се яви на изпит не повече от два пъти.
При успешно положен изпит обучаемият получава Сертификат за придобито ниво на компетентност в съответствие с Европейската рамка за дигитална компетентност DigComp 2.1.  

Как да се запиша в обучението?

Стъпка 1: Последвайте линка и попълнете заявление за предоставяне на обучение с ваучер в Агенцията по заетостта като посочите ОРЕНДА МЕДИЯ СЪРВИСИС ЕООД за доставчик на обучение https://serviceseprocess.az.government.bg/service/5aedf067-45f5-4a56-9fe7-ca42f9084cc8/description

ВАЖНО: При попълване на заявлението в секция „Избор на обучение“, моля да посочите – Ниво на обучение: Базово ниво; Форма на обучение: Дистанционно обучение; Доставчик на обучение: ОРЕНДА МЕДИЯ СЪРВИСИС ЕООД

Стъпка 2: След одобрение на заявлението от Агенция по заетостта, системата ще генерира електронен ваучер, който ще бъде автоматично изпратен на посочената от Ваша страна електронна поща, както и на избрания от Вас Доставчик на обучение.

ВАЖНО: Ако нямате имейл адрес, моля свържете се със нас по телефона и ние ще ви създадем личен имейл за вашето обучение.

Стъпка 3: След като получим от Агенция по заетостта Вашия електронен ваучер, ще Ви изпратим допълнителна информация за предстоящото Ви обучение.