От курса: 3DS MAX

Unlock this course

Отключете този курс

Присъединете се днес за достъп до много курсове

Нямате активен абонамент до този курс! Моля свържете се с нас, за да допълнителна информация как може да учасвате в този курс.

Купи 50,00 €

Записване на файл. Обединяване на обекти от 2 файла

От курса: 3DS MAX

Команди Units и Clone, базови и съставни обекти. Записване на файл. Обединяване на обекти от 2 файлa:

Урок 3.2 - Записване на файл. Обединяване на обекти от 2 файла

Нямате активен абонамент до този курс! Моля свържете се с нас, за да допълнителна информация как може да учасвате в този курс.

Купи 50,00 €

Съдържание