От курса: 3DS MAX

Unlock this course

Отключете този курс

Присъединете се днес за достъп до много курсове

Нямате активен абонамент до този курс! Моля свържете се с нас, за да допълнителна информация как може да учасвате в този курс.

Купи 50,00 €

Координатни системи. Инструменти Snap и Align

От курса: 3DS MAX

Координатни системи. Инструменти Snap и Align. Фигури:

Урок 5.1 - Координатни системи. Инструменти Snap и Align

Нямате активен абонамент до този курс! Моля свържете се с нас, за да допълнителна информация как може да учасвате в този курс.

Купи 50,00 €

Съдържание